Verktyg

Konsultbuketten har en rad metoder och verktyg att använda för att analysera nuläge, starta processer, fördjupa dialoger, komma vidare, konkretisera och annat som kan behövas för utveckling och resultat. Vi lyssnar noga och skräddarsyr insatser för kunden. Men grunden i allt vi gör är den lyhörda dialogen och förmågan att strukturera och se möjligheterna. Där är den personliga kunskapen och erfarenheten det vi lutar oss mot. Verktygen är bara hjälpmedel.

  • Behovsanalys
  • Extended DISC-analys
  • GDQ
  • NOVA
  • Föredrag/utbildningar
  • Tematiska spel
  • Tematiska övningar
  • Psykodynamisk terapi (PDF med mer information)

Certifieringar

GDQ
GDQ är ett mätinstrument för att utvärdera en grupps effektivitet och produktivitet. Att använda GDQ i grupputveckling leder till effektiva strategier som är utformade för att öka gruppens produktivitet.

Extended DISC
Extended DISC är ett effektivt verktyg för att tydliggöra beteende- och kommunikationsstilar hos medarbetare, kollegor och klienter. Det skapar självinsikt kring beteenden och kommunikation och ger bra utgångsläge för att coacha och utmana individers och gruppers utveckling och lärande.