Verktyg

Konsultbuketten har en rad metoder och verktyg att använda för att analysera nuläge, starta processer, fördjupa dialoger, komma vidare, konkretisera och annat som kan behövas för utveckling och resultat. Vi lyssnar noga och skräddarsyr insatser för kunden. Men grunden i allt vi gör är den lyhörda dialogen och förmågan att strukturera och se möjligheterna. Där är den personliga kunskapen och erfarenheten det vi lutar oss mot. Verktygen är bara hjälpmedel.

  • Behovsanalys
  • Extended DISC-analys
  • GDQ
  • NOVA
  • Tematiska spel
  • Tematiska övningar
  • Psykodynamisk terapi (PDF med mer information)