Uppdrag

Kvalitet och leveranssäkerhet

Struktur och action

Just nu byggs första etapperna av ett nytt bostadsområde i Luleå. Kronandalen heter det. Intern och extern kommunikation är en viktig faktor i ett så stort projekt. Kommunen anlitade Konsultbuketten så nu är Sofia Lampa ledare för kommunikationen, håller i trådar, samordnar och ser till att allt blir gjort.

Med en bra konsult kan uppdragsgivaren släppa ner axlarna och vara trygg med att inget faller mellan stolarna. Så tänker vi på Konsultbuketten.

Vill alla i ledningsgruppen åt samma håll?

Många starka individer som leder ett företag – det är inte alltid så lätt. Vad vill var och en och vad vill ni tillsammans? Vad är målet för företaget och vad är målet för dig? Konsultbuketten hjälper er att reda ut begreppen för att jobba effektivare tillsammans.

Psykoterapi

Psykoterapi är ett sätt att gå på djupet med sig själv, kanske när man känner att en fråga återkommer eller man hamnar i likartade situationer gång efter annan och man funderar hur det kommer sig. Eva Källström erbjuder samtalsstöd som kort- eller långtidspsykoterapier, krishantering eller vägledande samtal när livet trasslar och man behöver hjälp att komma vidare. Även par kan få hjälp att lösa konflikter och komma vidare. Till grupper erbjuds grupputveckling såsom psykoterapigrupper med olika inriktning, stresshanteringsgrupper, olika temagrupper och handledning till personal och ledning.

– Jag är psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, men min långa erfarenhet med inblick i andra skolningar och teorier gör också att jag kompletterar arbetssättet när behovet finns hos den som besöker mig, säger Eva.

Ungdomars röst

I boken ”Du är inte ensam” kan du ta del av starka berättelser och illustrationer från ungdomar i Piteå. De berättar om smärta och kamp, om glädje, kropp, mat, kärlek och plugg. De berättar om livet som ung idag. Boken kom till när Region Norrbotten via projektet SAM anlitade Gunnel E. Vidén på Konsultbuketten för processledning och skrivcoachning. Under några intensiva månader skapades boken som fått ett fint mottagande och många lovord. Läs den! Länk till boken.

Stark värdegrund

De olika specialistkompetenser som finns i Konsultbuketten kompletterar varandra i arbetet med en organisations värdegrund. Allt från frågor om mål och delmål, normer och människosyn, kommunikation, ledarskap och medarbetarskap till frågor om hur människor fungerar och vad som driver oss. Vi hjälper er att mejsla fram värdegrunden och handleder gärna långsiktigt för att bistå med implementering.

Unga med ADHD, ADD, Asperger

Brottsofferjouren i Luleå driver ett treårigt arvsfondsprojekt för att skapa kunskap om gnisslet mellan förmåga och krav när unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möter rättsväsendet. Ungdomar med NPF är överrepresenterade som utsatta, misstänkta och vittnen. Låg kunskap om NPF och bristande samverkan mellan skola och rättsväsende är ett problem. Gunnel på Konsultbuketten anlitas för att skriva en bok till rättsväsendet och en till skolan. I paketet skapas även e-learning med filminslag, av Crearo och Blamorama Productions.