Tjänster

Om du alltid gör som du brukar så får du alltid samma resultat. Prova göra på ett nytt sätt och se vad som händer.

Konsultbuketten har en attraktiv mix av kompetenser där du kan välja delar och spännande kombinationer. Med djup kunskap, lyhördhet och erfarenhet lyssnar vi noga på dig och föreslår en lösning som möter dina behov.

Vi erbjuder konkreta konsulttjänster likaväl som utbildning och coachning i utvecklingsfrågor.

 • Idéutveckling
 • Grupp- och ledarutveckling
 • Extended DISC-analys
 • GDQ
 • Process- och projektledning
 • Kommunikation
 • Textproduktion
 • Affärsutveckling
 • Jämställdhet, normkreativitet
 • Workshopledning
 • Värdegrundsarbete
 • Coachning
 • Handledning
 • Psykoterapi (Mer om Psykoterapi)