Tjänster

Om du alltid gör som du brukar så får du alltid samma resultat. Prova göra på ett nytt sätt och se vad som händer.

Konsultbuketten har en attraktiv mix av kompetenser där du kan välja delar och spännande kombinationer. Med djup kunskap, lyhördhet och erfarenhet lyssnar vi noga på dig och föreslår en lösning som möter dina behov.

Vi erbjuder konkreta konsulttjänster likaväl som utbildning och coachning i utvecklingsfrågor.

Du får erfarna och pålitliga konsulter som kan sin sak och som avlastar dig. Du kan lita på att vi tar bollen och ser till få jobbet gjort. Dessutom får du buketteffekten: Ett plus ett blir tre när våra kunskapsområden möts i nyskapande erbjudanden för en komplex omvärld.

 • Idéutveckling
 • Utbildning och föredrag
 • Grupp- och ledarutveckling
 • Textproduktion
 • Kommunikation, intern och extern
 • Förstudier/utredningar/analyser
 • Process- och projektledning
 • Affärsutveckling
 • Jämställdhet, inkluderande arbetsklimat (artikel)
 • Workshopledning
 • Värdegrundsarbete
 • Coachning
 • Handledning
 • Extended DISC-analys
 • GDQ
 • Psykoterapi (Mer om Psykoterapi)