Så ger du feedback

Så ger du feedback

Publicerades 24 mars 2019

Hur ser andra på dig och hur ser du på andra? Det är ofta svårt att ge och att ta emot feedback på jobbet. Vår erfarenhet är dock att gruppen växer och utvecklas av att träna sig på det. Som hjälp brukar vi ha ett spel som öppnar upp och ger trygghet och som man kan skräddarsy för varje grupps behov.