Nyanserat om Extended DISC

Nyanserat om Extended DISC

Publicerades 12 februari 2019

Vi är certifierade i Extended DISC som bygger på Jungs arketyper. Vi följer med intresse den debatt som förs om ”Discen” och dess indelning i färger. Det är viktigt att komma ihåg att Extended DISC är ett beteende- och kommunikationsverktyg som ger en personprofil kopplat till exempelvis ledarskap, sälj- eller teamarbete, det vill säga olika roller och funktioner i arbetet. Den som använder verktyget måste ha goda kunskaper och kunna bedöma inte bara det individuella resultatet utan även när det passar att använda, för vem och hur. Ibland är Extended DISC ett bra komplement och hjälpmedel i t ex en grupp, och ibland inte. Men först måste grunden läggas för vad man vill med utvecklings- eller förändringsarbetet.