Notiser

Ny delägare!

Publicerades 07 februari 2019

Välkommen säger vi till Monica Wikström-Johansson som nu kommit in som delägare och styrelseordförande i Konsultbuketten. Monica kommer närmast från egna bolaget Roxale AB. Dessförinnan har hon bland annat varit med och startat riskkapitalbolaget Partnerinvest Norr och arbetat som affärsutvecklare på Pwc, varit sälj- och marknadschef på Luleå Hockey och

Läs mer

Inkluderande arbetskultur

Publicerades 07 januari 2019

Attraktiva arbetsgivare har interna kulturer där människor trivs och växer, är tillåtande och intresserade av varandra, och förstår hur de kan bidra till arbetsplatsens mål. Allt fler organisationer ser behovet av att bli bättre på det. Insatser för att skapa och levandegöra en inkluderande kultur kan handla om kunskapshöjande och

Läs mer

Certifiering för GDQ

Publicerades 24 augusti 2018

Nu har vi certifiering för GDQ. Det är ett mätinstrument för att utvärdera en grupps effektivitet och produktivitet. Att använda GDQ i grupputveckling leder till effektiva strategier som är utformade för att öka gruppens produktivitet. Hör av dig till Eva så får du veta mer: 070-590 48 46

Läs mer