Notiser

Nyanserat om Extended DISC

Publicerades 12 februari 2019

Vi är certifierade i Extended DISC som bygger på Jungs arketyper. Vi följer med intresse den debatt som förs om ”Discen” och dess indelning i färger. Det är viktigt att komma ihåg att Extended DISC är ett beteende- och kommunikationsverktyg som ger en personprofil kopplat till exempelvis ledarskap, sälj- eller

Läs mer

Ny delägare!

Publicerades 07 februari 2019

Välkommen säger vi till Monica Wikström-Johansson som nu kommit in som delägare och styrelseordförande i Konsultbuketten. Monica kommer närmast från egna bolaget Roxale AB. Dessförinnan har hon bland annat varit med och startat riskkapitalbolaget Partnerinvest Norr och arbetat som affärsutvecklare på Pwc, varit sälj- och marknadschef på Luleå Hockey och

Läs mer

Inkluderande arbetskultur

Publicerades 07 januari 2019

Attraktiva arbetsgivare har interna kulturer där människor trivs och växer, är tillåtande och intresserade av varandra, och förstår hur de kan bidra till arbetsplatsens mål. Allt fler organisationer ser behovet av att bli bättre på det. Insatser för att skapa och levandegöra en inkluderande kultur kan handla om kunskapshöjande och

Läs mer