Notiser

Förändringsledning för tillitsbaserad styrning

Publicerades 19 augusti 2022

Många offentliga verksamheter utvecklar nu organisation, ledarskap och medledarskap för att gå mot mer tillitsbaserad styrning och ledning. När vi hjälper till i dessa processer brukar vi poängtera fördelarna med metoden förändringsledning för att uppnå mer tillitsbaserad styrning. Men vi börjar den här texten med att friska upp minnet om

Läs mer

Bok om hållbar kompetensförsörjning

Publicerades 15 juni 2021

Vill du få nya perspektiv på hållbar kompetensförsörjning, en av de stora utmaningarna i Sverige och särskilt i norra delen av landet? Då kan du läsa IUC Norrs bok som vi har skrivit på deras uppdrag. Den bygger på erfarenheter och analyser från två IUC-projekt och från många års arbete

Läs mer

Är det vinnarskallar som behövs?

Publicerades 12 april 2021

Det finns mycket som bara tas för givet, som många är överens om utan att ens fundera. Som konsulter är det ofta vår uppgift att vända och vrida på sådant, och att gräva lite extra även inom områden som kanske inte alltid känns bekväma. Att tävling sporrar till de

Läs mer