Krisens personliga dimension

Krisens personliga dimension

Publicerades 25 mars 2020

Coronakrisen påverkar oss även individuellt.

Personliga kriser kan bero på svåra händelser eller omvälvande förändring, som nu. Coronaviruset påverkar oss kraftigt och på ett sätt vi inte kunnat förutse. Vi hamnar alla i kris någon gång i livet, och detta kan vara en sån gång.

Hur du själv reagerar och hur lång krisen blir beror på flera faktorer. Till exempel om den kommer plötsligt och utan förvarning eller om du hunnit förbereda dig. Tidigare erfarenheter av kriser och vem du är som person spelar också roll för dina reaktioner.

Kriser genomgår olika faser. I början får man mer eller mindre en chock, och sedan kommer reaktioner där alla möjliga känslor kan komma upp till ytan. I Coronatider kan det vara oro, rädsla, ångest, uppgivenhet eller kanske ilska över den uppkomna situationen. Man kan också känna panik, overklighetskänslor och kanske likgiltighet eller pendling mellan hopp och förtvivlan. Det kan vara svårt att tvingas till begränsningar i vardagen, att behöva avstå.

För den som är van att tillbringa tid i avskildhet och ensamhet kan en period som den Corona begär av oss vara lättare att hantera. Men för den som alltid är i farten med en fylld agenda och många sociala kontakter kan situationen bli svårare. Här finns både svårigheter och möjligheter.

I krisbearbetning kan det vara bra att stanna upp och reflektera över sig själv och sina reaktioner, tankar och känslor. Kanske får man syn på något, kanske kan man ta tillfället i akt och fundera. I möjligheterna finns kanske en chans att umgås med sig själv, vara i naturen eller ha förtroliga samtal med sig själv eller den/dem man har därhemma. Kanske kommer du närmare dig själv eller andra på ett psykologiskt plan. Kanske ser du möjligheter du inte tidigare har sett. Kanske får du tid att utveckla en idé du burit på ett tag. Kanske kan du ägna dig åt en hobby du inte haft tid till med.

När sedan livet går vidare så kanske Corona-krisen har bidragit till både personlig och kollektiv utveckling, så att vi tillsammans tar oss an framtiden med större samhörighet. Då kan man tala om att ur kris kommer utveckling, som psykiatern Johan Cullberg skrev.

Tveka inte att höra av dig om du har funderingar kring personlig utveckling och krisbearbetning, eller om er organisation/arbetsgrupp vill bolla tankar och staka ut ny riktning. Vi har anpassat våra mötesformer och finns tillgängliga digitalt.

Eva Källström, socionom, ledarutvecklare och leg. psykoterapeut