Inkluderande arbetskultur

Inkluderande arbetskultur

Publicerades 23 januari 2020

Attraktiva arbetsgivare har interna kulturer där människor trivs och växer, är tillåtande och intresserade av varandra, och förstår hur de kan bidra till arbetsplatsens mål. Allt fler organisationer ser behovet av att bli bättre på det. Insatser för att skapa och levandegöra en inkluderande kultur kan handla om kunskapshöjande och inspirerande föredrag, övningar, ledarstöd, handledning, eller andra aktiviteter som sätter ljuset på nuläget och på hur det kan förbättras. Hör av dig!