Inkluderande arbetskultur

Inkluderande arbetskultur

Publicerades 19 januari 2019

Attraktiva arbetsgivare har interna kulturer där människor trivs och växer, och förstår hur de kan bidra till arbetsplatsens mål. Allt fler organisationer ser behovet av att bli bättre på det. Insatser för att skapa och levandegöra en inkluderande kultur kan handla om kunskapshöjande och inspirerande föredrag, övningar, ledarstöd, handledning, eller andra aktiviteter som sätter ljuset på nuläget och på hur det kan förbättras. Hör av dig!