Certifiering för GDQ

Certifiering för GDQ

Publicerades 24 augusti 2018

Nu har vi certifiering för GDQ. Det är ett mätinstrument för att utvärdera en grupps effektivitet och produktivitet. Att använda GDQ i grupputveckling leder till effektiva strategier som är utformade för att öka gruppens produktivitet. Hör av dig till Eva så får du veta mer: 070-590 48 46