Är det vinnarskallar som behövs?

Är det vinnarskallar som behövs?

Publicerades 12 april 2021

Det finns mycket som bara tas för givet, som många är överens om utan att ens fundera. Som konsulter är det ofta vår uppgift att vända och vrida på sådant, och att gräva lite extra även inom områden som kanske inte alltid känns bekväma. Att tävling sporrar till de bästa resultaten är en sådan ”sanning”. För allvarligt talat, nu när det tillitsbaserade ledarskapet gör sitt intåg – är inte vinnarskallarna lite väl överskattade? Ofta har de ju blivit framgångsrika för att de är självcentrerade. Är det verkligen vad vi behöver i organisationen? Vi ser ofta att tävling på jobbet leder till ohälsa, utsatthet, skam och stress. Intern tävling leder också ofelbart till orättvisa, för det som mäts och premieras är på många sätt godtyckligt. Man skulle lika gärna ha kunnat mäta och premiera något annat, som är minst lika viktigt. Och känslan av att bli orättvist behandlad är mycket stark och destruktiv.

Vi ser också att tävlingsinriktade ledare tenderar att frisera rapporterna uppåt i organisationen vilket gör att högsta ledningen får en missvisande bild av kärnverksamheten där organisationen möter dem som den är till för. Nej, våga ifrågasätta den omhuldade tävlingsinstinkten, mänskligheten har kommit så här långt tack vare förmågan till samarbete. Att tävla för att vinna mot andra kan medföra slarv, egoism, avtrubbning, genande i kurvor. Och hur klarar vinnarskallarna av att skapa tillit? Hur blir det med tryggheten, solidariteten, samverkan och annat som skapar starka arbetsgivarvarumärken, en god psykosocial arbetsmiljö och ett gott kundmöte? Inte bra. Att kunna behålla lugnet, vara eftertänksam, lyssnande, reflekterande, relaterande, tillitsfull och inte förhasta sig är egenskaper och kompetenser som är värda en renässans.

Ett bra ledarskap och medarbetarskap låter var och en blomma i just det som den personen är bra på. Låter var och en bidra med just det, i gruppen, tillsammans. Utan värdering om vad som är bättre eller sämre. Allt och alla behövs. I botten handlar det om grundläggande psykologi och sociologi. Vi trivs och mår bäst om vi känner tillit, trygghet och har en uppskattad plats i flocken.

Vi blev så glada när vi läste Fredrik Kullbergs text ”7 nackdelar med tävlingskultur på jobbet” i tidningen Chef. Han citerar Roland S Persson, professor i pedagogisk psykologi, som bland annat skrivit: ”Ett företag som bestämmer sig för att avstå från ‘performance management’, provisioner och prestationslöner har sannolikt mycket att vinna. Både vad gäller produktionen av originella idéer och personalens trivsel på arbetsplatsen.”

Läs gärna den artikeln du också. Särskilt nu när allt fler uppdrag handlar om tillitsbaserat ledarskap tycker vi att tävlingskulturen behöver synas i sömmarna. Hör av dig om du vill prata om det här!